САЩ

Book > Практични съвети > САЩ

Държава: САЩ

Обща информация

Местна валута: Американски долар (USD)

Здравеопазване

Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.

Климат

Няма зони с повишена опасност от природни бедствия.

Ако по време на пребиваване в средните щати или по югоизточното крайбрежие бъде излъчено предупреждение за ураган или торнадо, следва да се изпълняват съответните указания за безопасност.

Практически съвети

Ако възникне проблем, обърнете се към българското посолство или към съответното генерално консулство в зависимост от щата, в който пребивавате.

Полиция, пожарна или спешна медицинска помощ се избират на телефон 911 във всеки щат.

Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме Ви предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Посолство на Република България в САЩ
Адрес: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Тел.: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273; +1 202 483 1386
Факс: +1 202 234 7973
Дежурни телефони в извънработно време:
+1 202 387 0174; +1 202 387 5770;
+1 202 483 1386;+1 202 299 0273;
+1 202 413 2014 (мобилен)
Работно време: 09.00 - 17.30 ч.
Консулска служба
(R Street Entrance)
Приемно време: 09.30 - 12.30 ч.
Информация по тел.: +1 202 387 7969 (14.00 - 17.00 ч.)
Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Washington DC
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/usa